Spořit nebo investovat? Ideální je oba přístupy zkombinovat


Zatímco spoření je základním kamenem finanční stability, investování může významně přispět k růstu vašeho kapitálu. V tomto článku se dozvíte, jak můžete tyto dvě strategie účinně kombinovat a využít tak naši aplikaci Max Invest k dosažení vašich finančních cílů. 


Jak mohou investice doplnit spoření

Spoření a investování se navzájem nevylučují, právě naopak. Správně zkombinované mohou zvýšit efektivitu vašeho finančního plánování. Zatímco spoření vám zajišťuje likviditu a bezpečnost, investování poskytuje potenciál pro růst kapitálu a ochranu před inflací. 

Co je spoření?
Spoření znamená odložení peněz pro budoucí použití bez významného rizika ztráty. Je to bezpečná cesta, jak si uchovat přístup k vašim penězům, a je ideální pro krátkodobé finanční cíle. 

Co je investování?
Investování zahrnuje využití vašich úspor na nákup aktiv, která by měla přinést vyšší výnosy. Ačkoliv je spojeno s vyšším rizikem, dlouhodobě může nabídnout výraznější zhodnocení než tradiční spoření. 

Spoření

Investování

Nabízí bezpečnost a snadný přístup k vašim penězům.

Může přinést vyšší výnosy a pomoci diverzifikovat vaše aktiva.

Poskytuje nižší výnosy.

Zahrnuje vyšší rizika a může nabízet omezenou likviditu v závislosti na typu investice.

Než začnete investovat 

Definujte své finanční cíle

Ujasněte si, které cíle jsou krátkodobé (vhodné pro spoření nebo krátkodobé investování s nízkorizikovými produkty jako je Max Úrok) a které dlouhodobé (ideální pro investování, například s Max Portfolii).

Zvažte svou toleranci vůči riziku

Vysoké riziko může přinést vyšší výnosy, ne každý je ale schopen nebo ochoten takové riziko nést. Pokud si nejste jistí, jak to máte s investičním rizikem vy, pomůže vám zamyslet se nad několika klíčovými otázkami: 

  • Jak moc rozumím investování? Méně znalostí a zkušeností obvykle značí nižší toleranci k riziku. Se znalostmi naopak může růst i vaše tolerance k riziku. 

  • Mám naspořeno dost peněz pro případ nenadálé životní události (nemoc, ztráta zaměstnání apod.)? S dostatečně velkým finančním polštářem většinou tolerance k riziku roste. Se skromnými úsporami naopak tolerance k riziku klesá. 

  • Pokud investuji 1 000 Kč, při jak velké finanční ztrátě budu chtít investici prodat a získat peníze zpět? Při ztrátě 5 % nebo při ztrátě 20 % z tisícikoruny? Pokud vám představa ztráty 50 korun z tisícikoruny nedělá dobře, vaše tolerance k riziku bude pravděpodobně nízká. Pokud s vámi nezamává ani ztráta 200 Kč, bude vaše tolerance k riziku spíš vyšší. 

Stanovte si investiční horizont

Dlouhodobé investování může minimalizovat dopady tržních výkyvů a maximalizovat potenciální výnosy, proto se hodí například na investování na stáří. Krátkodobé investování se hodí pro krátkodobé finanční cíle – například koupi auta nebo dovolené. 

Závěr

Investování a spoření nejsou vzájemně výlučné, ale naopak se skvěle doplňují. Spoření vám poskytuje bezpečnost a likviditu, zatímco investování vám i přes rizika s ním spojená nabízí potenciál pro vyšší výnosy a možnou ochranu před inflací. Klíčem k úspěšnému finančnímu plánování je správná kombinace těchto dvou strategií.

Naše aplikace Max Invest vám umožní k vašemu spoření přidat i investování. Nabízí vám dva hlavní investiční nástroje:

  • Max Úrok
    Ideální pro krátkodobé cíle a nízkorizikové investice, kde můžete začít investovat již od 100 Kč.

  • Max Portfolio
    Nabízí pět předpřipravených portfolií (sestavených z ETF fondů renomovaných společností jako Vanguard a BlackRock), která jsou rozdělená podle rizika. Můžete si vybrat to, které nejlépe odpovídá vašemu rizikovému profilu a investičním cílům.

Vyzkoušejte naši aplikaci Max Invest a začněte budovat své finanční zdraví ještě dnes!


Důležitá upozornění o investičních rizicích

S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.  

Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik a dalším informacím, včetně informací o poplatcích a nákladech, uvedeným ve statutu fondu Max Úrok a jejich sdělení klíčových informací (KID) zde či k jednotlivým ETF fondům a jejich sdělení klíčových informací (KID) zde.


Veškeré informace, názory a prognózy obsažené v tomto textu jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství. Obsah sdělení je vytvářen dle nejlepšího vědomí a s řádnou odbornou péčí, Max Invest, a.s. však nezaručuje správnost, úplnost a přesnost jeho obsahu. Max Invest, a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v důsledku využití informací uvedených v tomto sdělení.

Více z blogu