Max Úrok

Fond krátkodobých investic
i pro začínající investory

Max Úrok

Fond krátkodobých investic
i pro začínající investory

Klíčové benefity

Max Úrok, otevřený podílový fond

Max Úrok: fond krátkodobých investic

Max Úrok, otevřený podílový fond je výchozí investiční produkt pro klienty aplikace. Nevyžaduje žádné zvláštní znalosti nebo zkušenosti s investováním a jeho využívání je zdarma. 

Fond investuje  do krátkodobých nástrojů (státních dluhopisů, bankovních vkladů a jiných likvidních nástrojů peněžního trhu). Nesete tak jen velmi malé investiční riziko.

Investice již od 100 Kč

Tento fond je vhodný pro konzervativní i začínající investory. Investovat můžete jak jednorázově, tak pravidelně po menších částkách.

Vstupní/výstupní poplatek  0 % 

Vstupní poplatek i výstupní poplatek u tohoto fondu nenajdete. Díky tomu můžete se svými financemi zacházet dle svých potřeb.

Investice s sebou nese rizika

S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

Aktuální hodnoty fondu

Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 10. 6. 2024

1,0792 Kč

Zobrazit
Graf

Kumulativní výkonnost

k datu 10. 6. 2024

1 měsíc 0,06 %
3 měsíce 0,30 %
6 měsíců 3,98 %
1 rok 8,26 %
od vzniku 7,92 %
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.creditasis.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.


Dokumenty


Rizika investování do podílových listů Max Úrok, otevřený podílový fond
Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 1 rok.

Důležité upozornění
Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Max Invest, a.s. (dále jen "Společnost") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Společnost vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.creditasis.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje.

Jak začít s investováním

Vytvoření účtu

Stáhněte si aplikaci Max Invest do svého mobilního telefonu. Založte si účet:  stačí zadat e-mail a vytvořit heslo.

Ověříme vaši totožnost

Následně si ověříme vaši totožnost, zeptáme na pár otázek, abychom zjistili váš investiční profil. Nakonec ověříme váš bankovní účet.

Vaše peníze investujeme

Pošlete peníze určené k investování na svůj investiční účet. Následně v aplikaci potvrdíte, do kterého produktu chcete investovat.

Jak začít s investováním

Aplikace ke stažení

Stáhněte si Max Invest aplikaci do svého mobilního telefonu. Stačí na QR kód zamířit fotoaparátem vašeho mobilu.

Zeptejte se nás

Napište přes kontaktní formulář. Budeme se snažit  odpovědět vám, jak jen to půjde.

Můžete rovněž zavolat na bezplatnou linku:

Často kladené dotazy (FAQ)

Co je Max Úrok?
Jedná se o otevřený podílový fond krátkodobých investic, který obhospodařuje CREDITAS Investiční společnost. Má všechny výhody, které charakterizují fondy peněžního trhu. Jeho cílem je získat pro své investory vyšší výnosy, než jaké by získali na vkladových nebo spořicích účtech. Další výhodou je to, že maximální výše investice není omezena, u bankovních spořicích účtů je často nastavena horní hranice vkladu pro jeho úročení. 
Proč musím vyplňovat investiční dotazník a jakým způsobem se vyhodnocuje?

Vyplnit investiční dotazník patří mezi zákonné povinnosti. Hlavním smyslem dotazníku je určit vaši ochotu nést investiční riziko, vyhodnotit vaše znalosti a zkušenosti v oblasti investic a také zjistit vaše investiční  cíle a nabídnout vám takové možnosti investování, kterými toto riziko nepřekročíte a vaše cíle co nejlépe naplníte. 

Za jakou dobu mohu opakovat vyplnění investičního dotazníku?
Nové vyhodnocení investičního dotazníku je možné po uplynutí 90 dnů od jeho předchozího vyplnění. Pokud s výsledkem vyhodnocení vašich odpovědí nejste spokojeni, jedinou cestou je získat větší přehled o investiční problematice, abyste své odpovědi napříště zpřesnili. Proto vám doporučujeme přihlásit se k odběru našeho newsletteru nebo pravidelně sledovat náš blog, ve kterém se otázkám investování pravidelně věnujeme. 
Můžu si naplánovat automatickou pravidelnou investici?

Pravidelné investice jsou vhodným nástrojem pro všechny, kteří nemají k dispozici vyšší finanční obnos. V Max úroku si můžete pravidelnou investici jednoduše nastavit, jednorázově ji potvrdíte v aplikaci a pak si jen nastavíte trvalý příkaz ve vaší bance. U Max Portfolií je prozatím zapotřebí potvrdit každou investici zvlášť. Můžete samozřejmě investovat i nepravidelně, podle toho, jak vám to aktuální situace dovolí.

Jaká je minimální a maximální částka, kterou mohu investovat do Max Úroku?

Minimální investice činí 100 Kč, maximální částka není omezená. Neobvykle vysoká nebo nepřiměřená částka vkladu však může spustit proces ověření původu peněžních prostředků. Finanční instituce mají totiž v tomto ohledu ohlašovací povinnost, kterou jim ukládá platná legislativa upravující boj proti praní špinavých peněz.

Aplikace ke stažení

Stáhněte si aplikaci do svého mobilního telefonu. 

Zeptejte se nás

Napište přes kontaktní formulář. Budeme se snažit  odpovědět vám, jak jen to půjde.

Můžete rovněž zavolat na bezplatnou linku:

Často kladené dotazy (FAQ)

Co je Max Úrok?
Jedná se o otevřený podílový fond krátkodobých investic, který obhospodařuje CREDITAS Investiční společnost. Má všechny výhody, které charakterizují fondy peněžního trhu. Jeho cílem je získat pro své investory vyšší výnosy, než jaké by získali na vkladových nebo spořicích účtech. Další výhodou je to, že maximální výše investice není omezena, u bankovních spořicích účtů je často nastavena horní hranice vkladu pro jeho úročení. 
Proč musím vyplňovat investiční dotazník a jakým způsobem se vyhodnocuje?

Vyplnit investiční dotazník patří mezi zákonné povinnosti. Hlavním smyslem dotazníku je určit vaši ochotu nést investiční riziko, vyhodnotit vaše znalosti a zkušenosti v oblasti investic a také zjistit vaše investiční  cíle a nabídnout vám takové možnosti investování, kterými toto riziko nepřekročíte a vaše cíle co nejlépe naplníte. 

Za jakou dobu mohu opakovat vyplnění investičního dotazníku?
Nové vyhodnocení investičního dotazníku je možné po uplynutí 90 dnů od jeho předchozího vyplnění. Pokud s výsledkem vyhodnocení vašich odpovědí nejste spokojeni, jedinou cestou je získat větší přehled o investiční problematice, abyste své odpovědi napříště zpřesnili. Proto vám doporučujeme přihlásit se k odběru našeho newsletteru nebo pravidelně sledovat náš blog, ve kterém se otázkám investování pravidelně věnujeme. 
Můžu si naplánovat automatickou pravidelnou investici?

Pravidelné investice jsou vhodným nástrojem pro všechny, kteří nemají k dispozici vyšší finanční obnos. V Max úroku si můžete pravidelnou investici jednoduše nastavit, jednorázově ji potvrdíte v aplikaci a pak si jen nastavíte trvalý příkaz ve vaší bance. U Max Portfolií je prozatím zapotřebí potvrdit každou investici zvlášť. Můžete samozřejmě investovat i nepravidelně, podle toho, jak vám to aktuální situace dovolí.

Jaká je minimální a maximální částka, kterou mohu investovat do Max Úroku?

Minimální investice činí 100 Kč, maximální částka není omezená. Neobvykle vysoká nebo nepřiměřená částka vkladu však může spustit proces ověření původu peněžních prostředků. Finanční instituce mají totiž v tomto ohledu ohlašovací povinnost, kterou jim ukládá platná legislativa upravující boj proti praní špinavých peněz.