Časté dotazy

Základní rada: nesoupeřit s trhem a nepanikařit, když trhy klesají.

Časté dotazy

Základní rada: nesoupeřit s trhem a nepanikařit, když trhy klesají.

Rychlé odkazy

Základní informace

Jaký je vztah mezi Bankou CREDITAS a Max Invest?

Společnosti Max Invest i Banka CREDITAS jsou součástí stejné investiční skupiny CREDITAS. Banka CREDITAS zajišťuje pro Max Invest služby obchodníka s cennými papíry. Jednak vede investiční účty našich klientů, které se používají pro nákupy a prodeje cenných papírů, jednak tyto nákupy a prodeje technicky uskutečňuje. Protože investiční účty jsou vedené pro každého klienta na jeho jméno, je potřeba, aby mezi klientem a Bankou CREDITAS existoval odpovídající smluvní vztah.  

Budu platit Bance CREDITAS nějaké poplatky za vedení investičního účtu, který pro mě zřídila?
Ne, vedení účtu není spojeno s žádným poplatkem. Investiční účet se technicky používá pro vypořádání vašich nákupních a prodejních pokynů investičních nástrojů. 

Akademie

Co je Max Invest Akademie?

Max Invest akademie je exkluzivní funkce v rámci naší investiční aplikace, jejímž cílem je poskytnout našim klientům základní znalosti o světě investic. Jedná se o zdroj informací, který vám může pomoci naučit se základy investování, porozumět finančním trhům a získat lepší přehled o různých investičních nástrojích.

Jaká témata jsou v Max Invest Akademii probírána?

Naše Akademie zahrnuje celou řadu témat, od podílových fondů, přes dluhopisy, akcie, ale i třeba ETF nebo známé investiční bubliny. Našim cílem je poskytnout vám cenné poznatky, které vám mohou pomoci na vaší investiční cestě.

Jak mohu získat přístup do Akademie?
Přístup do naší Akademie je snadný. Přístup k Akademii má totiž zdarma každý, kdo si stáhne naší aplikaci a zaregistruje se. Po přihlášení pak stačí přejít do sekce „Akademie“. Tam najdete veškerý vzdělávací obsah, určený k rozšíření vašich investičních znalostí.
Je Akademie vhodná pro začátečníky?
Určitě ano! Akademie je přizpůsobena investorům všech úrovní, od začátečníků, kteří chtějí pochopit základní koncepty, až po zkušené investory, kteří se snaží rozšířit obzory svých znalostí. Každá lekce je vytvořena tak, aby byla informativní, poutavá a přístupná všem.

Investiční možnosti

Co znamená investiční horizont?

Investiční horizont je doba, po kterou plánujete investovat s tím, že následně svou investici prodáte a získáte hotovost. Investiční horizont je důležitým faktorem pro rozhodnutí, do čeho se budou vaše peníze investovat. U delšího investičního horizontu může být součástí vašeho Max Portfolia vyšší podíl aktiv s větším rizikem kolísání hodnoty a s větší šancí na lepší zhodnocení (typicky akcie). U kratšího investičního horizontu by měla mít zase vyšší zastoupení aktiva s nízkým kolísáním hodnoty (typicky dluhopisy), i když v tomto případě se musíte smířit s nižším očekávaným zhodnocením.

Proč musím vyplňovat investiční dotazník a jakým způsobem se vyhodnocuje?

Vyplnit investiční dotazník patří mezi zákonné povinnosti. Hlavním smyslem dotazníku je určit vaši ochotu nést investiční riziko, vyhodnotit vaše znalosti a zkušenosti v oblasti investic a také zjistit vaše investiční  cíle a nabídnout vám takové možnosti investování, kterými toto riziko nepřekročíte a vaše cíle co nejlépe naplníte. 

Mohu s Max Invest investovat přímo v eurech nebo dolarech?
Ne, váš investiční účet je vedený v české měně. Pokud Max Invest investuje v rámci Portfolií do zahraničních ETF, které jsou vedeny v jiné měně, dochází k přepočtu investice z českých korun na tuto zahraniční měnu dle aktuálního tržního kurzu. 

Bezpečnost

Je Max Invest aplikace bezpečná?

Naše systémy jsme navrhli podle stejných zásad ochrany, jaké používají banky, a proto se jim v úrovni spolehlivosti i zabezpečení plně vyrovnají. Přístup do aplikace Max Invest je chráněn heslem nebo biometrickými údaji a bezpečnou komunikaci po síti zajišťuje silné šifrování.

Proč vyžadujete při registraci tolik údajů?

Při své činnosti se řídíme právními předpisy, které nám zakazují zprostředkovávat investiční služby anonymním uživatelům. Jde o preventivní opatření proti praní špinavých peněz a další požadavky na obchodování na finančních trzích. Proto musíme ověřit vaši totožnost, vlastnictví vašeho bankovního účtu a další požadované údaje. Stejným způsobem to dělají i ostatní finanční instituce.

Proč musím skenovat svoje doklady a jakým způsobem jsou chráněny?

Je nutné, abychom ověřili, že chcete investovat skutečně vy, a ve vašem zájmu tak vyloučili zneužití vašich dokladů někým jiným. Vaše data jsou uložena na zabezpečeném cloudovém úložišti MS Azure a také v aplikaci Max Invest, jejíž prostředí je chráněno bezpečnostními prvky. Vždy vynakládáme maximální úsilí pro to, aby vaše údaje byly chráněny proti jejich zneužití. Se všemi daty nakládáme v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů a obecným evropským nařízením GDPR. Podrobně jsou naše pravidla pro zpracování osobních údajů uvedena na našem webu.

Co ode mě budete pro registraci potřebovat?
Registrace proběhne zcela bez nutnosti předávání fyzických dokumentů. On-line ověříme vaši totožnost pomocí dvou osobních průkazů (občanský průkaz a řidičský průkaz nebo pas), a to tak, že je v prostředí aplikace jednoduše vyfotografujete. Dále je nutné provést kontrolní identifikační platbu z vašeho účtu, který budete využívat pro investování s Max Invest. 
Jak probíhá převod peněz do Max Invest?
Pokud se rozhodnete investovat do Max Úroku nebo Max Portfolií, aplikace vám zobrazí instrukce ohledně převodu peněz do Max Invest. Tyto peníze je nutné odeslat ze stejného bankovního účtu, který jste v Max Invest pro tyto účely registrovali. Přijatá platba bude přechodně uložena na vašem investičním účtu u Banky CREDITAS, který technicky funguje pro nákup a prodej vašich investic v Max Invest. Tento účet je zabezpečený s využitím přísných bankovních standardů. O přijaté platbě obdržíte vyrozumění a následně budete moci svou investici v prostředí aplikace potvrdit. Na potvrzení máte 5 dnů, pokud tato lhůta uplyne, přijaté peněžní prostředky se automaticky vrátí zpět na váš účet. Vlivem kolísání hodnot cenných papírů může dojít k určitému rozdílu mezi převedenou částkou a aktuální nákupní cenou vaší investice. 
Mohu přijít o své peníze, kdyby Max Invest zkrachoval?
V žádném případě – cenné papíry jsou totiž vedeny na vaše jméno a jsou drženy v úschově u depozitáře odděleně od majetku naší společnosti. Případný úpadek Max Invest by vás tedy nijak neohrozil. 
Je moje investice pojištěná?
Každý investor je vystaven investičnímu riziku a hodnota jeho investice může poklesnout, a to v krajním případě u některých typů instrumentů až na nulu. Toto riziko je vždy součástí investování, je způsobeno výkyvy na trzích a není možné se proti němu pojistit. Ze zákona je ale pojištěna výplata hodnoty vaší investice pro případ úpadku obchodníka s cennými papíry, a to prostřednictvím Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (https://www.gfo.cz/). Garanční fond poskytuje náhradu za 90 % nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však částku v hodnotě 20 000 EUR. 

Transakce

Na jaký účet mi pošlete peníze, pokud svou investici prodám?

Peníze pošleme na bankovní účet, který jsme ověřili při vaší registraci. Je to stejný účet, ze kterého jste posílali své peníze do aplikace Max Invest. Pokud potřebujete poslat peníze na jiný účet (např. původně registrovaný účet už není platný), musí Max Invest tento nový účet ověřit, abychom vyhověli požadavkům zákona proti praní špinavých peněz.

Musím do Max Invest posílat své peníze pravidelně každý měsíc?

Ne. Max Invest je maximálně flexibilní. Můžete investovat nepravidelně, podle toho, jak vám to aktuální situace dovolí, nebo můžete vložit peníze jednorázově. Zkušenosti ale ukazují, že pravidelné investování zpravidla nese lepší výsledky.

Mohu si naplánovat automatickou pravidelnou investici?

Zkušenosti ukazují, že pravidelné investování je vhodné a že zpravidla nese lepší výsledky. Proto obecně pravidelné investice doporučujeme. Do Max Úroku je možné nastavit pravidelnou investici, jednorázově potvrdit v aplikaci a pak si jen nastavit trvalý příkaz ve vaší bance. U Max Portfolií je prozatím zapotřebí potvrdit každou investici zvlášť. Můžete samozřejmě investovat i nepravidelně, podle toho, jak vám to aktuální situace dovolí.

Jak dlouho trvá nákup mé zvolené investice?

Pokud vaše banka podporuje okamžité platby, peníze dorazí na váš investiční účet během několika minut, v opačném případě uskutečnění převodu trvá obvykle jeden pracovní den. Zpracování vaší investice do Max Úroku pak proběhne do 2 pracovních dnů od jejího potvrzení v aplikaci. Max Portfolia se nakupují každý pracovní den, pokud investici potvrdíte do 9:15 hodin, dojde ke zpracování ještě týž den a cenné papíry uvidíte na účtu připsány do dvou pracovních dnů. Hodnota vaší investice se v aplikaci aktualizuje každý pracovní den, a to na základě denních uzavíracích cen cenných papírů, které burzy zveřejňují. 

Jaká je minimální a maximální částka, kterou mohu investovat do Max Úroku?
Minimální investice činí 100 Kč, maximální částka není omezená. Neobvykle vysoká nebo nepřiměřená částka vkladu však může spustit proces ověření původu peněžních prostředků. Finanční instituce mají totiž v tomto ohledu ohlašovací povinnost, kterou jim ukládá platná legislativa upravující boj proti praní špinavých peněz.
Posíláte pravidelné výpisy mých investic v Max Invest?
Potvrzení nákupu a prodeje vašich investic posíláme okamžitě po uskutečnění obchodu, a to pro každý nakoupený nebo prodaný instrument samostatně. Kromě toho obdržíte pravidelné čtvrtletní výpisy a jeden souhrnný výpis za celý kalendářní rok. 
Co se stane, když pošlu na svůj Max Invest účet peníze z jiného účtu než z toho, který jsem uvedl při registraci?
Platba se automaticky vrátí na účet, ze kterého byla zaslána. Vklady na investiční účet jsou možné jen z ověřeného bankovního účtu, který jste zadali v rámci registrace v aplikaci. Tento bankovní účet musí být veden na vaše jméno, proto není možné zaregistrovat ani účet někoho jiného. 

Produkty

Co je Max Úrok?

Jedná se o otevřený podílový fond krátkodobých investic, který obhospodařuje CREDITAS Investiční společnost.  Jeho cílem je získat pro své investory vyšší výnosy, než jaké by získali na vkladových nebo spořicích účtech. Další výhodou je to, že maximální výše investice není omezena, u bankovních spořicích účtů je často nastavena horní hranice vkladu pro jeho úročení. Je nutné však přihlédnout k tomu, že s investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

Za jakou dobu mohu opakovat vyplnění investičního dotazníku?
Nové vyhodnocení investičního dotazníku je možné po uplynutí 90 dnů od jeho předchozího vyplnění. Pokud s výsledkem vyhodnocení vašich odpovědí nejste spokojeni, jedinou cestou je získat větší přehled o investiční problematice, abyste své odpovědi napříště zpřesnili. Proto vám doporučujeme přihlásit se k odběru našeho newsletteru nebo pravidelně sledovat náš blog, ve kterém se otázkám správného investování pravidelně věnujeme. 
Můžeme si založit společný účet jako manželé nebo partneři?
Bohužel ne, založit společný investiční účet pro více osob není možné. Max Invest v současné době nabízí možnost investovat jen plnoletým občanům České republiky, a to pouze jako jednotlivcům. Pokud jste jako manželé nebo partneři oba plnoletí a občané České republiky, nic nebrání tomu, abyste si každý z vás založil vlastní účet Max Invest. Navíc oba můžete využít každý svůj vlastní potenciál při investování a pak porovnat své zkušenosti.
Mohu dát někomu dispoziční oprávnění či plnou moc k nakládání s mými investicemi?
Nikoliv, jednou z podmínek investování prostřednictvím naší aplikace je osobní nakládání s ní a investování na vlastní účet. Není tedy možné se v používání aplikace nechat zastupovat někým jiným. V průběhu registrace každý klient prochází verifikačním procesem, kterým se ověřuje jeho osobní identita. V rámci smluvní dokumentace je pak výslovně zakázáno poskytovat přihlašovací údaje někomu jinému a platí povinnost nahlásit jejich ztrátu nebo prozrazení. Je to z důvodu ochrany proti možnému zneužití investičního účtu cizí osobou.  
Může u Max Invest investovat právnická osoba?
V současné době to bohužel není možné. Max Invest nabízí možnost investovat pouze plnoletým občanům České republiky. Rovněž není možné investovat nepřímo, tedy na základě plné moci či v zastoupení někoho jiného. 
Potřebuji k používání aplikace datové/Wi-Fi připojení?
Ano, pro používání aplikace je nutné připojení k internetu.  

Rychlé odkazy

Rychlé odkazy