Finanční fitness: měsíční výzva pro lepší finanční kondici


Stejně jako ta fyzická, i finanční kondice je důležitá. Udržování zdravých finančních návyků vám může pomoci dosáhnout dlouhodobých cílů a zlepšit vaši celkovou životní pohodu. Tato 4týdenní výzva je navržena tak, aby vás krok za krokem provedla procesem zlepšení vašeho finančního zdraví.

Každý týden se zaměříme na jiné aspekty finančního plánování a nabídneme konkrétní kroky, které vám pomohou lépe spravovat vaše finance. Nemusíte každý týden dělat všechny níže uvedené aktivity. Můžete začít zlehka a vždy udělat týdně alespoň jednu a pak postupně, když vám to bude vyhovovat, přidávat další.


1. týden: Základy finančního plánování

Stanovení finančních cílů
Začněte tím, že si stanovíte své finanční cíle. Rozdělte je na krátkodobé (do jednoho roku), střednědobé (1-5 let) a dlouhodobé (5+ let). Příkladem krátkodobého cíle může být vytvoření pohotovostní rezervy pro nenadálé potřeby, zatímco dlouhodobým cílem může být důchodové spoření nebo pravidelné investování.

Přehled příjmů a výdajů
Prozkoumejte své měsíční příjmy a výdaje a vytvořte si přehled, který vám ukáže, kam vaše peníze každý měsíc odcházejí. Můžete použít tabulku nebo aplikaci pro správu financí; většina bankovních aplikací na českém trhu tuto funkci také nabízí. Začněte tím, že si zapíšete všechny své měsíční příjmy a výdaje do jednoduché tabulky nebo rozpočtové aplikace, kde je rozdělíte do kategorií, jako jsou bydlení, potraviny, doprava , zábava atd. Na konci měsíce zkontrolujte rozdíl mezi příjmy a výdaji, abyste viděli, kde máte mezery a kde naopak prostor pro budování úspor či investic.

Revize a snižování nadbytečných výdajů
Projděte své výdaje a identifikujte položky, které můžete snížit nebo eliminovat. Zaměřte se na nepotřebná předplatná, luxusní položky a impulzivní nákupy.

Sestavení rozpočtu
Na základě svého přehledu příjmů a výdajů vytvořte realistický rozpočet. Ujistěte se, že zahrnuje všechny vaše běžné výdaje; část rozpočtu nezapomeňte ponechat na úspory a investice.

2. týden: Budování a diverzifikace úspor

Význam spoření
Zamyslete se nad významem spoření a nad tím, jak ho začlenit do svého rozpočtu. Stanovte si konkrétní cíle spoření, jako je pohotovostní rezerva, dovolená nebo koupě nového auta.

Založení spořicího účtu a vytvoření pohotovostní rezervy
Otevřete si spořicí účet a pravidelně na něj převádějte malé částky pro případ neočekávaných finančních výdajů. Naspořená pohotovostní rezerva by měla pokrýt alespoň 3-6 měsíců vašich životních nákladů. Spořicí účet umožňuje bezpečné uložení peněz (díky pravidlu o pojištění vkladů) s možností je ihned využít. I když mohou být úrokové sazby na spořicím účtu nižší, stojí za to jej využívat, protože úročení alespoň částečně chrání peníze před inflací.

Úvod do investování pro začátečníky
Seznamte se se základními investičními pojmy a možnostmi. Zjistěte, jak fungují akcie, dluhopisy, ETF a podílové fondy. Začněte s malými částkami a postupně investujte více, jakmile získáte zkušenosti. Více o ETF se dozvíte zde. Nebo si můžete stáhnout naši aplikaci Max Invest, která vám pomůže začít investovat i bez předchozích zkušeností. Obsahuje bezplatnou vzdělávací Akademii, která vám pomůže se ve světě investic lépe zorientovat.

Základy důchodového plánování
Prozkoumejte možnosti důchodového spoření, jako jsou například penzijní fondy nebo dlouhodobý investiční produkt (DIP). Začněte si pravidelně přispívat na svůj důchod.

Finanční plán na velké výdaje
Pokud plánujete velké výdaje, jako je soukromé vzdělání dětí nebo koupě nemovitosti, začněte plánovat, jak na ně ušetříte. Vytvořte si dlouhodobý plán.

Pojištění jako nástroj finanční ochrany
Přezkoumejte své stávající pojištění (životní, majetkové) a ujistěte se, že máte dostatečnou ochranu.

3. týden: Vylepšení investičních strategií

Základy diverzifikace investic
Naučte se, proč je důležité rozložit vaše investice mezi různé třídy aktiv, sektory a geografické oblasti. Tím snížíte riziko a zvýšíte potenciál pro stabilní výnosy. Více o diverzifikaci se dozvíte v našem článku.

Prozkoumání investiční nástrojů a možností
Rozšiřte si znalosti týkající se investičních nástrojů. Porozumějte jejich výhodám a nevýhodám. Ponořte se do dalších částí naší Akademie, která vám pomůže se ve světě investic lépe zorientovat.

Automatické spoření a investování
Nastavte si automatické převody na své spořicí a investiční účty, sjednejte si pravidelné investování. Trvalý příkaz vám pomůže ze spoření a investování vytvořit návyk, na který už nebudete muset myslet.

Čtení finančních zpráv
Začněte pravidelně číst finanční zprávy a sledovat trhy. Získejte přehled o aktuálních ekonomických událostech a jejich dopadu na vaše investice. Pokud chcete začít zlehka, můžete odebírat náš newsletter, který chodí jednou za 14 dní. Obsahuje krátké, jasné informace o finančních trzích a shrnuje novinky v naší aplikaci.

Přehodnocení investičních cílů
Pravidelně přehodnocujte své investiční cíle a strategie. Ujistěte se, že stále odpovídají vašim dlouhodobým cílům a aktuální finanční situaci.

4. týden: Udržitelné finanční návyky

Strategie pro zvýšení příjmů
Hledejte způsoby, jak zvýšit své příjmy. Může to zahrnovat žádost o zvýšení platu, povýšení, hledání lépe placené práce, rozvoj vedlejších příjmů nebo investice do dalšího vzdělání s cílem získat nové dovednosti.

Neustálé finanční vzdělávání
Protože je svět financí velmi dynamický, je dobré zůstat v obraze. Jednou za čas si přečtěte knihu, pusťte si webinář nebo navštivte kurz, případně konzultujte s odborníky. Šikovnou pomůckou jsou tematické podcasty, které jde poslouchat třeba při úklidu nebo cestě do práce. Díky tomu budete lépe schopni spravovat své finance. Vzdělávat se můžete také v naší Akademii přímo v aplikaci Max Invest.

Síť podpory pro finanční cíle
Vytvořte si síť podpory, která vám pomůže dosáhnout vašich finančních cílů. To může zahrnovat rodinu, přátele, finanční poradce nebo členství ve finančních skupinách a komunitách.

Nastavení nových finančních cílů
Na základě toho, co jste se naučili a čeho jste dosáhli během posledních týdnů, si nastavte nové finanční cíle. Udržujte své finanční plány dynamické a flexibilní.

Vyhodnocení a oslava dosaženého pokroku
Nezapomeňte pravidelně vyhodnocovat a oslavovat své úspěchy, ať už jsou malé nebo velké.

Závěr

Tato 4týdenní výzva k finančnímu fitness je navržena tak, aby vám poskytla komplexní návod ke zlepšení vašich finančních návyků a zvýšení vaší finanční gramotnosti. Každý týden nabízí konkrétní kroky a úkoly, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů. Pamatujte, že cesta k finančnímu zdraví je dlouhodobý proces, který vyžaduje trpělivost a disciplínu. S pravidelným úsilím a odhodláním můžete dosáhnout finanční stability a pohody. S Max Invest to zvládnete!


Důležitá upozornění o investičních rizicích

S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.  


Veškeré informace, názory a prognózy obsažené v tomto textu jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství. Obsah sdělení je vytvářen dle nejlepšího vědomí a s řádnou odbornou péčí, Max Invest, a.s. však nezaručuje správnost, úplnost a přesnost jeho obsahu. Max Invest, a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v důsledku využití informací uvedených v tomto sdělení.