Úvod do ETF


ETF jsou investiční fondy, které jsou obchodovány na burze podobně jako akcie. Každý fond obsahuje koš různých aktiv zahrnujících akcie, dluhopisy, komodity nebo jejich kombinaci, což investorům umožňuje snadno diverzifikovat své portfolio. ETF kombinují výhody akcií (jako je likvidita a jednoduchost obchodování) s výhodami tradičních fondů (jako je diverzifikace a správa odborníky).


Co je to ETF portfolio 

portfolio je sestaveno z více ETF fondů, a tak umožňuje investorům dosáhnout široké diverzifikace napříč různými trhy s relativně malou investicí. Portfolia mohou být strukturovány různými způsoby, například pomocí tematických fondů, které se zaměřují na specifická odvětví nebo trendy, jako jsou udržitelnost nebo technologie. 

Výhody ETF portfolií 

Mezi hlavní výhody investování do ETF patří: 

  • Diverzifikace: Jedním z největších přínosů ETF je možnost rozložit riziko mezi mnoho různých aktiv. 

  • Nižší náklady: ETF obvykle nabízejí nižší správcovské poplatky než tradiční podílové fondy. 

  • Likvidita: Jako burzovně obchodované instrumenty mohou být ETF koupeny a prodány během obchodního dne za tržní cenu. 

  • Flexibilita: Investor může vybírat z široké škály ETF podle své investiční strategie a cílů. 

Potenciální nevýhody ETF portfolií 

I přes mnohé výhody mohou mít ETF i potenciální nevýhody: 

  • Tržní riziko: Jako jakákoli investice, i ETF jsou vystaveny tržním výkyvům. 

  • Pasivní správa: Většina ETF jsou pasivně spravované, což znamená, že sledují index a aktivně se tak nevyhýbají tržním propadům. Je však důležité poznamenat, že i aktivně spravovaným fondům se nemusí vždy zavčas podařit adekvátně reagovat na tržní propady a využít příležitostí, které trh nabízí. 

Jaké ETF portfolia nabízíme my 

Naše platforma nabízí širokou paletu ETF portfolií, které pokrývají různé tržní sektory a geografické oblasti. V aplikaci mají klienti k dispozici 5 různých portfolií – od konzervativních investic s nižším rizikem po agresivnější strategie s vyšším potenciálním výnosem. Detailní informace o našich produktech, včetně jejich složení a cílů, najdete na našem webu. 

Pro svou diverzifikaci, nižší náklady a vysokou likviditu představují naše portfolia atraktivní možnost pro mnoho investorů. Přestože existují určitá rizika, pečlivý výběr a správa ETF může tato rizika minimalizovat. Doporučujeme portfolia jako součást širší investiční strategie, zejména pro ty, kteří chtějí investovat s dlouhodobým horizontem. Naše aplikace je skvělá brána do světa Investic. 

 

Důležité upozornění o investičních rizicích 

S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.  


Veškeré informace, názory a prognózy obsažené v tomto textu jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství. Obsah sdělení je vytvářen dle nejlepšího vědomí a s řádnou odbornou péčí, Max Invest, a.s. však nezaručuje správnost, úplnost a přesnost jeho obsahu. Max Invest, a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v důsledku využití informací uvedených v tomto sdělení.