10 finančních pojmů, které by měl znát opravdu každý


Pokud budete chtít ochránit své úspory a vkročit do světa investic, setkáte se hned od začátku s řadou výrazů, které pro vás mohou být nové. Deset základních pojmů přinášíme v tomto malém investičním slovníku. Uvidíte, že nejde o nic složitého.


1. Složené úročení (úrok z úroku)

I když víte, co to znamená úrok, může vás překvapit, jaký efekt přináší složené úročení. Ten funguje tak, že se po každém úročeném období úrokový výnos připočítává k naspořené sumě a v dalším období se úročí celá tato částka. To znamená, že se úročí i úrokový výnos z předchozího období, a tak se vlastně připočítává i úrok z úroku. V průběhu let může i malá změna úrokové sazby znamenat nečekané rozdíly.

Představme si situaci, kdy spoříme 1 000 Kč měsíčně po dobu 10 let a podívejme se na výsledek při různém úročení:

  • Pokud bychom si tyto peníze ukládali bez úroku, měli bychom naspořeno právě to, co jsme si celkem uložili, tedy 120 000 Kč.
  • Při úročení 5 % za rok s tím, že se naběhlý úrok připisuje měsíčně, bychom po deseti letech spoření měli 155 282,28 Kč, tedy pětiprocentní úrok by nám přinesl 35 282,28 Kč navíc.
  • Při úročení 10 % za rok (a měsíčně připisovanému úroku) bychom za stejné období měli 204 844,98 Kč, desetiprocentní úrok by nám přinesl 84 844,98 Kč navíc, tedy výrazně více než dvojnásobek při pětiprocentním úroku.

Podobná situace je v případě investování do tzv. akumulačních fondů, kdy se výnos nevyplácí, ale reinvestuje. Investice se tedy průběžně zvyšuje o výnosy. Navíc dlouhodobé investování do takových fondů přináší daňové výhody, protože vyplacené výnosy by bylo jinak nutné zdanit, zatímco při splnění určitých podmínek (alespoň tříleté držení nebo příjem z prodeje do 100 00 Kč v kalendářním roce) je u českých poplatníků výnos z investice osvobozen od daně z příjmu fyzických osob.

2. Rizikový profil

Různé typy investic jsou spojeny s různou mírou rizika. Některé jsou relativně bezpečné, ale pak většinou nabízejí omezený výnos. Jiné investice vám mohou vydělat mnohem více, pokud vše půjde dobře, ale riziko, že jejich hodnota bude kolísat nebo že budou neúspěšné, je zase mnohem větší. Když budete plánovat svou investiční strategii, nemůžete mít na mysli jen své cíle, ale musíte také uvážit délku investice (tzv. investiční horizont) i úroveň jejího rizika.

3. Akcie

Když kupujete akcie, kupujete si tím malou část společnosti. A to vás opravňuje k podílu na jejím zisku. S akciemi řady společností se obchoduje na burze a jejich ceny se mění v závislosti na tom jaké je očekávání jejich budoucí úspěšnosti.  V dlouhém období jsou akcie poměrně dobrou ochranou před inflací, neboť společnosti růst svých nákladů postupně přenášejí na své zákazníky a jejich zisky jsou reálně spjaté s růstem ekonomiky. Širokým akciovým portfoliem si tak vlastně kupujete podíl na růstu ekonomiky.

4. Dluhopisy

Když kupujete dluhopis, tak vlastně poskytujete finanční půjčku tomu, kdo dluhopis vydal. Své peníze dáváte vydavateli dluhopisu (tzv. emitentovi), a ten se zavazuje, že vám částku vrátí i s úroky. Dluhopisy mohou vydávat vlády (státní dluhopisy), samosprávné celky (komunální dluhopisy), soukromé firmy (korporátní dluhopisy) nebo banky (bankovní dluhopisy). Rizikovost dluhopisu je dána tím, jak důvěryhodný je ten, kdo dluhopis vydal. Mezi nejdůvěryhodnější patří státní dluhopisy stabilních ekonomik, to platí i pro české státní dluhopisy.

5. Diverzifikace

Pokud byste vlastnili akcie jedné společnosti a ta by zkrachovala, přišli byste o celou svou investici. Pokud však máte svou investici diverzifikovanou (rozdělenou), tak vlastníte třeba akcie a dluhopisy 10 různých společností – pokud by jedna z nich zkrachovala, škoda by byla mnohem menší a v delším období může být vyvážena nebo překonána růstem ostatních akcií či dluhopisů.   

6. Řízení portfolia

Je důležité, aby vaše investice měla správnou míru rizika a očekávaného výnosu. Musíte vzít v úvahu dobu, na kterou peníze investujete, a vaši ochotu podstoupit rizika. Proto je nutné udržovat takové portfolio (složení aktiv, která jsou součástí vaší investice), které tomuto „rizikovému profilu“ odpovídá.  

7. Aktivní a pasivní investování

Při investování můžete postupovat dvojím způsobem. Při aktivním přístupu se budete snažit o tzv. časování trhu. Tedy budete usilovat, abyste vždy danou akcii nakoupili nebo prodali v nejlepším okamžiku a udržovali jste si tak co nejvýkonnější portfolio. Tato strategie vyžaduje aktivní sledování vývoje na kapitálových trzích. Při pasivním přístupu vyberete zvolené akcie, které většinou dlouhodobě držíte, a spolehnete se na výkon akciového trhu. Oba přístupy je možné kombinovat a každý z nich má své silné i slabé stránky.

8. Podílové fondy

Podílové fondy umožňují i drobným investorům investovat do portfolia s mnoha různými aktivy (říkáme, že investice je diverzifikovaná). Investoři nakupují podíl ve fondu a jeho prostřednictvím získávají podíl na desítkách a stovkách dluhopisů, akcií či jiných investičních aktivech. Na rozdíl od přímého nákupu jednotlivých titulů, kdy je nutné nakupovat je po celých jednotkách, mohou investoři prostřednictvím fondu nakupovat a vlastnit jejich zlomky a investovat tak postupně menší částky.

9. Indexový (podílový) fond

Indexové fondy jsou typem podílových fondů. Jejich základem je portfolio, které je sestavené tak, aby svým složením kopírovalo určitou sledovanou tržní oblast (tzv. burzovní index). Tyto fondy jsou spravovány pasivně, tedy cílí na výsledek trhu pro daný index, na jehož základě jsou vytvořeny. Odměnou jsou nízké náklady na správu, a proto se pasivně spravované fondy těší stále větší popularitě.

10. ETF

Burzovně obchodované fondy ETF (z anglického exchange-traded fund) jsou investiční nástroje, se kterými se obchoduje na burze podobně jako s běžnými akciemi. Naprostá většina ETF je spravována pasivně a sledují zvolený burzovní index. Taková ETF se podobají indexovým fondům, ale mají některé další výhody - obchoduje se s nimi průběžně po celou dobu, kdy je burza otevřená, a mají zpravidla ještě nižší poplatky.