Pasivní investování: investujte bezpečně a s nízkými poplatky


Pokud nejste zkušený investor, patrně nebudete chtít každý den aktivně sledovat trh a sami nakupovat a prodávat jednotlivé akciové tituly. Bude pro vás jednodušší svěřit své peníze nějakému fondu, který spravuje celé portfolio různých aktiv.

Investice ve fondu je tak diverzifikovaná (rozdělená do mnoha typů aktiv a titulů). To snižuje výkyvy její hodnoty a omezuje vliv rizika, že některá část náhle ztratí na ceně. Nejprve se ale podívejme, jaké rozdíly mohou být mezi dvěma různými typy fondů.


ETF a burzovní index

Nejprve připomeneme to, čemu se říká „burzovní index“. Burzovní (akciový) index představuje soubor vybraných akcií. Tento soubor může být sestaven různým způsobem, mohou to být například vybrané akcie obchodované na určité burze nebo soubor akcií, které charakterizují určitý ekonomických sektor. Mezi nejznámější akciové indexy patří „S&P 500“, který zahrnuje akcie 500 největších firem obchodovaných na americké burze. Dalším známým indexem je „NASDAQ“, který sleduje akcie převážně technologických firem. Oficiální index Burzy cenných papírů Praha je „PX“, který obsahuje 10 klíčových akciových titulů obchodovaných na této burze. Další indexy mohou být zaměřeny třeba na rozvojové trhy, obnovitelné zdroje energie, počítačovou bezpečnost nebo třeba na dluhopisy či komodity.

Indexové fondy jsou takové fondy, jejichž portfolio (zastoupení jednotlivých akcií nebo jiných aktiv) kopíruje zvolený burzovní index. Naprostá většina indexových fondů se veřejně obchoduje na burze podobně jako akcie – a to jsou právě ETF (z anglického exchange-traded fund).

Pasivně spravované fondy

Při pasivním přístupu se sestaví ze zvolených aktiv portfolio tak, aby automaticky sledovalo složení svého podkladového indexu. Mezi nejčastěji využívaná aktiva patří akcie, dluhopisy, komodity nebo nemovitosti. Toto portfolio se zhodnocuje tím, jak roste tržní hodnota akcií (nebo jiných aktiv), které jsou v něm obsaženy. Nebojuje se tedy o „vytipování“ nejlepší akcie, ale čeká se, jaký výsledek zařídí přímo trh. Tato strategie vychází z principu, že pokud mám ve svém portfoliu dostatečně široký záběr akcií společností, toto portfolio poroste s celou ekonomikou a nejen ochrání mé úspory před inflací, ale také mi zařídí reálný zisk.

Zásadní výhodou pasivního přístupu jsou nízké poplatky. Náklady na správu portfolia jsou typicky méně než čtvrtinové ve srovnání s manažerskými poplatky aktivně řízených fondů. A vstupní, výstupní nebo výkonnostní poplatky, které známe u aktivně řízených fondů, u pasivně spravovaných fondů neznáme.

ETF fondy

Jednoduchou metodu pasivního investování představují tzv. ETF fondy. Naprostá většina z nich je totiž spravována pasivně a jejich portfolio je sestavené tak, aby svým složením kopírovalo určitou tržní oblast ekonomiky, která je sledována nějakým burzovním ukazatelem (tzv. indexem).

Máme tak například ETF, které se zaměřují na akcie 500 největších firem obchodovaných na burze v USA (index S&P 500), dále třeba na rozvojové trhy, obnovitelné zdroje energie, kybernetickou bezpečnost nebo třeba na dluhopisy či komodity.

ETF jsou podílové fondy, které jsou kótované na burze a se kterými je možné obchodovat podobně jako s akciemi. Odtud pochází i název, který je zkratkou anglického exchange-traded fund (burzovně obchodovaný fond). Pro své držitele přinášejí řadu výhod, kromě nízkých nákladů jsou to především vysoká likvidita (prodejnost), transparentnost a zpravidla možnost investovat i relativně nižší částky.

Co je tedy lepší?

Každý z obou přístupů ke správě portfolia má své výhody i nevýhody. Praxe ale ukazuje, že v běhu na dlouhou trať svou efektivitou vítězí pasivně řízené fondy, a to především díky nízkým nákladům. Docela přesvědčivě to ilustruje následující graf.

Průměrný investor (neprofesionální) získal méně, než byl tržní výnos u naprosté většiny tříd aktiv (zdroj: Bloomberg, FactSet, Standard & Poor's, J.P.Morgan Asset Management, (Bottom) Dalbar Inc., MSCI, NAREIT, Russell)

Nejste finanční expert? Nevadí!

Nemusíte být nutně finanční expert, abyste dokázali zhodnotit svůj majetek vhodnou investicí. Ideální je využít vhodné investiční platformy, která vám může sestavit portfolio investičních nástrojů na míru. Přitom by měla vycházet z vaší konkrétní situace, která zahrnuje to, jak dlouho budete chtít investovat, jakou míru rizika můžete podstoupit a jaké máte předchozí znalosti a zkušenosti s investováním.

Právě takovou platformou je náš Max Invest. Na základě vstupního investičního dotazníku zjistíme vaši individuální situaci a vaši ochotu nést investiční riziko. Pak vám můžeme nabídnout jedno nebo více pasivně řízených Max Portfolií. Ta jsou pečlivě sestavena z vybraných ETF fondů, které v minulosti prokázaly nevyšší výkonnost v rámci své rizikové třídy.