Max Portfolio: Cesta k diverzifikovanému a dlouhodobému investování


V rámci neustále se rozvíjejícího finančního trhu přináší Max Invest řešení pro ty, kteří chtějí svých finančních cílů dosáhnout prostřednictvím promyšleného investování. Mezi produkty Max Invest najdete kromě Max Úroku také Max Portfolio – nástroj pro investory/ky s dlouhodobým horizontem. 


Co je Max Portfolio? 

Max Portfolio je vhodné pro ty, kdo hledají diverzifikované a dlouhodobé investiční strategie. Portfolia, sestavená z ETF fondů renomovaných společností jako Vanguard a BlackRock, které dbají na optimalizaci výnosů při minimálních rizicích. Investiční horizont portfolií je tři roky a více.   

Diverzifikace a typy portfolií 

Max Portfolio nabízí pět typů portfolií, které se liší svou rizikovostí a potenciálním výnosem: 

  1. Konzervativní: Pro investory, kteří preferují nižší riziko a stabilní výnosy. 

  2. Balancované: Pro ty, kdo hledají vyváženou kombinaci rizika a výnosu. 

  3. Flexibilní: Nabízí dynamickou rovnováhu mezi rizikem a výnosem. 

  4. Dynamické: Pro investory ochotné přijmout vyšší riziko pro potenciálně vyšší výnosy. 

  5. Progresivní: Nejrizikovější portfolio s potenciálem nejvyšších výnosů. 

Výběr vhodného portfolia je klíčový a odvíjí se od individuálního profilu investora/ky, který je určen prostřednictvím investičního dotazníku. Tento personalizovaný přístup zajišťuje, že každý může najít portfolio, které nejlépe odpovídá jejich investičním cílům a toleranci k riziku. 

Výhody Max Portfolia 

  • Diverzifikace: Investice do širokého spektra aktiv minimalizuje rizika a zvyšuje potenciál stabilních výnosů. 

  • Max Portfolio je ideální volbou pro ty, kdo hledají dlouhodobé, diverzifikované a optimalizované investiční strategie. Max Portfolio nabízí robustní platformu pro dosažení vašich finančních cílů. Stáhněte si Max Invest a začněte objevovat výhody, které Max Portfolio může přinést vašemu investičnímu portfoliu. S Max Invest je vaše cesta k finanční nezávislosti jasnější než kdy předtím. 

Důležité upozornění o investičních rizicích 

S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik a dalším informacím, včetně informací o poplatcích a nákladech, uvedeným k jednotlivým ETF fondům v jejich sdělení klíčových informací (KID) dostupných na www.maxinvestapp.eu


Veškeré informace, názory a prognózy obsažené v tomto textu jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství. Obsah sdělení je vytvářen dle nejlepšího vědomí a s řádnou odbornou péčí, Max Invest, a.s. však nezaručuje správnost, úplnost a přesnost jeho obsahu. Max Invest, a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v důsledku využití informací uvedených v tomto sdělení.